!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านต๋อม;รพ.สต.แม่ปืม;รพ.สต.บ้านสาง;รพ.สต.อนาลโย;รพ.สต.ร่องย้าง;รพ.สต.บ้านถ้ำ;สสช.สันติสุข; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
  • วันไข้เลือดออกอาเซียน
  • วันสิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน
1 2

กิจกรรมวันนี้

หาอะไรก็เจอ!

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
>> กรมควบคุมรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
>> รพ.สงขลารับย้ายข้าราชการตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ
>> สสจ.อุดรธานีสรรหาพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชากรรคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
>> สสอ.จุนรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง
>> รพ.ชัยนาทนเรนทรรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวข้อ Community engagement medical education
>> ขอเชิญประชุมเรื่อง Cardiac rhythm : theory,analysis & nursing care for critical care nurses
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง สังคมสูงวัย พยาบาลร่วมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ
>> รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา
>> ประกาศวัน เวลา สถานที่ทำการตัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
>> รพ.นครพิงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบเชิงปริมาณ
>> คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54
>> รพ.ตรัง รับย้ายข้าราชการดำรงตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง