!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วงเดือนที่แล้วถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
สำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
56000

(054) 409-xxx - (054) 409-xxx
www.pyomoph.go.th