!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วงเดือนที่แล้วถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.แม่นาเรือ ; รพ.สต.แม่กา ; รพ.สต.จำป่าหวาย ; รพ.สต.บ้านสาง ; รพ.สต.สระ ; รพ.สต.บ้านถ้ำ ; รพ.สต.ดงสุวรรณ ; รพ.สต.แม่ใจ ; รพ.สต.ป่าตึง ; รพ.สต.แม่สุก ; รพ.สต.บ้านเหล่า ; รพ.สต.สว่างอารมณ์ ; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
สำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
56000

(054) 409-xxx - (054) 409-xxx
www.pyomoph.go.th