!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วงเดือนที่แล้วถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านเจน ; รพ.สต.ตุ่น ; รพ.สต.แม่ปืม ; รพ.สต.แม่กา ; รพ.สต.จำป่าหวาย ; รพ.สต.แม่ใส ; รพ.สต.บ้านสาง ; รพ.สต.หย่วน ; รพ.สต.สระ ; รพ.สต.ดอกคำใต้ ; รพ.สต.บ้านถ้ำ ; รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์ ; รพ.สต.จำไก่ ; รพ.สต.ดงสุวรรณ ; รพ.สต.ออย ; รพ.สต.งิม ; รพ.สต.บ้านเหล่า ; สสท.เมืองพะเยา(เวียง) ; สสท.เมืองพะเยา(แม่ต๋ำ) ; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
สำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
56000

(054) 409-xxx - (054) 409-xxx
www.pyomoph.go.th