!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วงเดือนที่แล้วถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.แม่ปืม ; รพ.สต.แม่ใส ; รพ.สต.ร้องเอี่ยน ; รพ.สต.หนองบัว ; รพ.สต.ป่าตึง ; รพ.สต.บ้านเหล่า ; สสท.เมืองพะเยา(แม่ต๋ำ) ; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
สำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
56000

(054) 409-xxx - (054) 409-xxx
www.pyomoph.go.th